Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiazywania problemów społecznych SOCIETATIS. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 1 893 348,31 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 609 346,06 zł

Cel główny projektu:

Zwiększenie, w okresie 09.01.2018–30.09.2019, poziomu aktywności zawodowej 72os[40K;32M] bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie powiatu przemyskiego ziemskiego, powiatu przeworskiego i powiatu lubelskiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym uczestnikom projektu:

 • ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
 • nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
 • nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 • nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy.

Okres realizacji projektu: 09.01.2018 – 30.09.2019

Kto może być uczestnikiem projektu?

Osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w powiecie lubaczowskim, przeworskim, przemyskim ziemskim i należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna niepracująca zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy lub niepracująca niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Do udziału w Projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 • osoby niepracujące, niezarejestrowane/zarejestrowane w Urzędzie Pracy (kobiety),
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (kobiety i mężczyźni),
 • osoby długotrwale bezrobotne (kobiety i mężczyźni).

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Grupowe poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staż zawodowy;
 • Wsparcie pośrednika pracy.

Co zapewniamy Uczestnikom?

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • Sale dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Materiały biurowe i szkoleniowe;
 • Wyżywienie i serwis kawowy;
 • Ubezpieczenie NNW .

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !