Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wersja aktualna)

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (poprzednia wersja - nieaktualny)

 

 

Dokumenty rekrutacyjne aktualne dla drugiej edycji rekrutacji (termin rekrutacji: 01.09.2018-31.10.2018):

Formularz rekrutacyjny (format: DOC)

Formularz rekrutacyjny (format: PDF)

 

Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (format: DOC)

Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (formta: PDF)

Oświadczenie o przynależności do grupy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (format: DOC)

Oświadczenie o przynależności do grupy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (format: PDF)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i podjęcia zatrudnienia (format: DOC)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i podjęcia zatrudnienia (format: PDF)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przynależności do grupy docelowej (format: DOC)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przynależności do grupy docelowej (format: PDF)

Oświadczenie o ubezpieczeniu / braku ubezpieczenia w KRUS (format: DOC)

Oświadczenie o ubezpieczeniu / braku ubezpieczenia w KRUS (format: PDF)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Formularz rekrutacyjny (format: DOC)

Formularz rekrutacyjne (format: PDF)

 

Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (format: DOC)

Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (formta: PDF)

Oświadczenie o przynależności do grupy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (format: DOC)

Oświadczenie o przynależności do grupy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (format: PDF)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i podjęcia zatrudnienia (format: DOC)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i podjęcia zatrudnienia (format: PDF)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przynależności do grupy docelowej (format: DOC)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przynależności do grupy docelowej (format: PDF)

Oświadczenie o ubezpieczeniu / braku ubezpieczenia w KRUS (format: DOC)

Oświadczenie o ubezpieczeniu / braku ubezpieczenia w KRUS (format: PDF)

 

Materiały informacyjno-promocyjne:

PLAKAT

 

Zwrot kosztów dojazdu:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu

Zaświadczenie od przewoźnika dla osób dojeżdżających własnym samochodem - wzór na indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz szkolenia (wzór w formacie: DOC)

Zaświadczenie od przewoźnika dla osób dojażdżających własnym samochodem - wzór na staże (wzór w formacie: DOC)

 

Zgłoszenie zamiaru zorganizowania miejsca odbywania stażu zawodowego (format: DOC)

Zgłoszenie zamiaru zorganizowania miejsca odbywania stażu zawodowego (format: PDF)

 

Dokumenty stażowe:

Umowa stażowa (wzór)

Załącznik nr 1 Program stażu (wzór)

Załącznik nr 2 Lista obecności Lista obecności (wzór)

Załącznik nr 3 Sprawozdanie miesięczne z odbywania stażu (wzór)

Załącznik nr 4 Harmonogram stażu (wzór)

Załącznik nr 5 Sprawozdanie z przebiegu stażu (wzór)

Załącznik nr 6 Opinia o stażyście (wzór)

Załącznik nr 7 Zaświadczenie o ukończeniu stażu (wzór)

Załącznik nr 8 Oznaczenie stanowiska pracy stażysty (wzór)

 Wzór porozumienia w sprawie opieki nad stażystą/stażystką

 

Wzór wniosku urlopowego

 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną:

 Regulamin

 Wniosek