Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij


Zapraszamy do  udziału w projekcie "Praca się opłaca!". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:

I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wartość projektu: 917 639,35 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 871 757,28 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

Główny cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego w wieku 15-29 lat stanowiących osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw.  Młodzież NEET znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z wyłączeniem grupy określonej w POWER 1.3.1, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji opracowanym na podstawie potrzeb i oczekiwań osób młodych w województwie podkarpackim, dzięki któremu zostanie osiągnięta wśród osób biernych aktywizacja zawodowo edukacyjna poprzez zapewnienie każdemu Uczestnikowi co najmniej 3 elementów pomocy.


Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby młode w tym z niepełnosprawnościami w wieku 15 - 29 lat

 • Zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. Młodzież NEET
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy
 • Nie stanowią grupy docelowej poddziałania POWER 1.3.1.Główne zadania projektu

 • Diagnoza uwzględniająca wiek, płeć, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacje życiową oraz możliwości lokalnego rynku pracy i następnie przygotowanie indywidualnych planów działania
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zakończone opracowaniem, lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników Projektu;
 • Treningi motywacyjne i poszukiwania pracy;
 • Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (tylko dla uczestników, którzy wymagają uzupełnienia/zmiany/nabycia kwalifikacji zawodowych) związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim;
 • Udział w 6 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;
 • Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy
 • Zapewnienie wspracia doradcy zawodowegoWsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.

 • Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW;
 • Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;
 • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);
 • Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników podczas udziału w szkoleniach zawodowych;
 • Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.

 

Rekrutacja do projektu


od 01.10 do 30.11.2019 r.