Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Cel główny:

Wypracowanie oraz wdrożenie w ramach projektu, przez min. 30 podmiotów w całym kraju, w ciągu 33 miesięcy realizacji projektu, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle wypracowywanych w Polsce oraz w kraju partnera ponadnarodowego, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18r.ż. z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, pomoże młodzieży NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zaw. oraz na wzmocni systemy kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakość.

Główne produkty:

1) 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu;

2) 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa i Poradnictwa zawodowego pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku powyżej 18r.ż. oraz młodzieży NEET powyżej 18r. ż., poprzez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  poprzez dalsze kształcenie, lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne:

3) Narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami, absolwentami i potencjalnymi kandydatami placówek kształcenia, lub szkolenia zaw., które umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta, następnie umożliwi zestawnienie ich z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli doradcy zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju dla klienta.

4) Oprócz powyższych produktów powstanie ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym, na której produkty zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.

Grupy docelowe:

1) Użytkownicy:  to instytucje i ich kadra(um. o pracę/zlecenie/dzieło/wolontariat/os. fiz prow. działalność gosp/inne)w całym kraju

a) instyt. kształcenia i/lub szkolenia zawodowego odb. doc. (m.in. szkoły zaw., inst. szkol., CKU, CKP, KOWEZ, inne), które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania:

b) instyt.doradztwa i poradnictwa zaw. dla odb. docelowych (m.in. Agencje Zatrudnienia, poradnie psych.-pedag., PUP, Centra Inf. i planowania Kariery Zaw., Agencje Poradnictwa Zaw., OHP, inne[w tym BDC i jego pracownicy]), które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania

2) Odbiorcy doc.(K i M, w tym ON: uczniowie/absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zaw. oraz os. bezrobotne i bierne zaw. 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu, tzw. "młodzież NEET")