Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

BD CENTER Sp. z o. o informuje o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach II tury naboru do Projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim

Poniżej zamieszczamy:

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, na Liście rezerwowej umieszczone są osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację merytoryczną, ale nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie z powodu zajętej pozycji na liście i mogą przystąpić do projektu, jeśli osoby z listy rankingowej zrezygnują z udziału w projekcie we wstępnych etapach realizacji projektu. Kolejność na liście ustalona została wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji.

 

 

Lista kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie rekrutacji merytorycznej

 

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne uzupełniające składane przez Kandydatów/tki zakwalifikowanych/ne do udziału w Projekcie należy składać w terminie nie później niż 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia na stronie internetowej www.szkolenia.bdcenter.pl listy rankingowej Kandydatów/tek rekomendowanych do udziału w Projekcie).

Dokumenty uzupełniające:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym na dzień przystąpienia do projektu (podpisania Deklaracji udziału w projekcie) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu;
Deklaracja udziału w Projekcie - zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu;
Ankieta badająca status Uczestnika/czki projektu w momencie przystąpienia do projektu – zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu,
Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dotyczące danych osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu;
Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie - zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu;
Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu;
Oświadczenie o ubezpieczeniu/ braku ubezpieczenia w KRUS - zgodnie z załącznikiem nr 14 do Regulaminu;                                                                                                                                                                                                                          Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych (w bieżącym roku kalendarzowym i 2 poprzedzających go latach kalendarzowych) wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16 do Regulaminu;.

W przypadku niedopełnienia formalności Beneficjent ma prawo do zakwalifikowania do Projektu kolejnej osoby z listy rezerwowej.