Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Aktualności

12 mar

Ważna informacja dla Uczestników Projektu „Zacznij od nowa”

Szanowni Państwo informujemy, że wszyscy Uczestnicy Projektu „Zacznij od nowa” mają obowiązek zgłoszenia faktu uczestnictwa w Projekcie, w odpowiednim dla siebie Urzędzie Pracy
11 lut

Praca w Niemczech dla Pielęgniarek

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych chętne osoby do pracy na stanowisku pielęgniarka. Wymagany język niemiecki.
05 maj

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Edukacyjno-zawodowy GPS – doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty”...
31 sty

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Edubroker – doradztwo edukacyjne dla dorosłych”

Weź udział w projekcie: „Edubroker – doradztwo edukacyjne dla dorosłych” Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „Edubroker –doradztwo edukacyjne dla dorosłych”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL - Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Celem projektu jest poprawa dostępu 504 osób dorosłych do usług edukacji formalnej i pozaformalnej przez wdrożenie usługi doradztwa edukacyjnego na terenie powiatu Miasta Rzeszowa do końca marca 2015 roku. Rekrutacja do projektu trwa do marca 2015 roku i ma charakter ciągły. Do projektu mogą się zgłosić osoby w wieku 18-64 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu Miasta Rzeszów. Usługi doradztwa edukacyjnego adresowane są do osób dorosłych bez względu na ich status na rynku pracy (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące, uczące się)...
30 sty

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego na bezpłatne szkolenia

W zawiązku z trwającym etapem upowszechniania i włączania do wspólnej polityki produktu finalnego projektu pn. „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+" realizowane są bezpłatne szkolenia z udziałem dyrektorów oraz nauczycieli gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego z zakresu praktycznego wykorzystania modelu. W ramach dwudniowych szkoleń uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania kadrą w sposób zapewniający rozwój pracownikom przy uwzględnieniu strategii zarządzania wiekiem oraz zasad mentoringu. Pozwalają one zapoznać się z narzędziami wypracowanymi w ramach projektu służącymi do badania poziomu kompetencji ICT i kompetencji psychospołecznych oraz kursami Distance Learning dla nauczycieli 50+...
29 sty

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Edukacyjno-zawodowy GPS – doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie przedstawienia oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usługi szkoleniowej z zakresu przeprowadzenia kursu: doradztwo edukacyjno - zawodowe wraz z przeprowadzeniem egzaminu (praktycznego i teoretycznego), zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Zapraszam Państwa do składania ofert wraz z wypełnionymi załącznikami do dnia 14 lutego 2014r. do godz. 8.00.
22 sty

Spotkanie upowszechniające w Krośnie

BD Center sp. z o.o. realizator projektu „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie upowszechniające model, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014r. w Hotelu Śnieżka w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 22. Rozpoczęcie godzina 12:00. W ramach spotkania podjęta zostanie dyskusja na temat skutecznego utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli powyżej 50 roku życia zatrudnionych w podkarpackich gimnazjach w aspekcie założeń projektu i efektów jego dotychczasowej realizacji. Ponadto omówione zostaną elementy modelu i wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego projektu jak również działania upowszechniające i włączające model do głównego nurtu polityki...
20 sty

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Edukacyjno-zawodowy GPS – doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty”, nr POKL.09.06.01-18-004/13, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie przedstawienia oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w postaci usługi przeprowadzenia kursu: coaching w edukacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
17 sty

Anulowanie zapytania ofertowego nr 1/K/DEZ/GPS

Ze względu na uchybienia formalne Zapytanie ofertowe nr 1/K/DEZ/GPS zostaje anulowane.