Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach: coaching w edukacji i doradztwo edukacyjno-zawodowe

Realizacja projektu „Edukacyjno-zawodowy GPS – doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty" finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych.

Projekt będzie realizowany przez 9 miesięcy, od 01.11.2013 do 31.07.2014 roku – zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.01-18-004/13-00 z dnia 06.12.2013r zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Uczestnikami projektu jest 100 osób w wieku 25-64 lat, pracujących jako nauczyciele/ki i/lub pedagodzy w szkole gimnazjalnej i/lub ponadgimnazjalnej oraz pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. Podkarpackiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w jednym z dwóch oferowanych kompleksowych kursów. Więcej informacji na temat wsparcia realizowanego w ramach projektu na stronie www.gps.bdcenter.pl

Celem głównym projektu jest nabycie lub zwiększenie kompetencji z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego lub coachingu przez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym wśród 100 pracowników oświaty z terenu województwa podkarpackiego (80K,20M) do 31.07.2014r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. są w wieku 25-64 lat
 2. pracują jako nauczyciele/ki i/lub pedagodzy w szkole gimnazjalnej i/lub ponadgimnazjalnej
 3. pracują lub zamieszkują na obszarze woj. Podkarpackiego w rozumieniu KC.
 4. są z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji

W projekcie weźmie udział 100 Uczestników, w tym:

 • 80 kobiet
 • 20 mężczyzn

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w jednym z poniższych kursów:

 1. Kurs: doradztwo edukacyjno-zawodowe 4gr*13os*14 dni (13 dni szkoleniowych + egzamin)

Kurs będzie realizowany w okresie II.2014-VII.2014 (w trybie weekendowym). Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach liczących po 13 osób. Prowadzone będą w formie warsztatów i obejmować będą 13 dni szkoleniowych (104 godziny na grupę przy czym jeden dzień kursu w projekcie będzie trwać 8 godzin).

Każdy uczestnik otrzyma:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • materiały biurowe;
 • wyżywienie podczas kursu.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (zjazdy będą organizowane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie).

Kurs kończyć się będzie egzaminem (po zdaniu egzaminu wydane zostaną zaświadczenia uprawniające do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole).

Tematyka kursu obejmuje m.in.: ścieżki rozwoju zawodowego, motywowanie do rozwoju zawodowego, zarządzanie talentami, metody i narzędzia pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia analizy potencjału zawodowego, analizy testów i prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami.

Udział w kursie zapewni uczestnikom nabycie niezbędnej wiedzy, potrzebnej do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

2. Kurs: coaching w edukacji 4gr*12os*15 dni (14 dni szkoleniowych + egzamin)

Kurs będzie realizowany w okresie II.2014-VII.2014 (w trybie weekendowym). Zajęcia prowadzone będą w 4 grupach liczących po 12 osób. Prowadzone będą w formie warsztatów i obejmować będą 14 dni szkoleniowych (120 godzin na grupę przy czym jeden dzień kursu w projekcie będzie trwać 8 godzin).

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • materiały biurowe;
 • wyżywienie podczas kursu.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (zjazdy będą organizowane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie).

Kurs kończyć się będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym (po zdaniu egzaminu wydane zostaną zaświadczenia uprawniające do uzyskania międzynarodowego dyplomu coacha i ubiegania się o akredytację ICI lub ICF).

Tematyka kursu obejmuje m.in.: techniki coachingowe, komunikacja coachingowa i cele coachingu.

Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu podstawowych technik coachingu w edukacji, przygotowanie nauczycieli i pedagogów, którzy wspierają szkolną społeczność oraz sprzyjają promowaniu modelu człowieka uczącego się przez całe życie. Wzmocnienie ich umiejętności komunikacyjnych poprzez poznanie niezawodnych narzędzi, zrozumienie języka, zachowania, decyzji działania najbardziej wymagających uczniów.

Udział w kursie zapewni uczestnikom nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnej w zakresie stosowania technik coachingowych w zawodzie nauczyciela.