Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Zapytanie ofertowe nr 2/KP/2018

Informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w ramach projektu pn. Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” realizowanego przez BD Center Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych SOCIETATIS, na podstawie umowy nr RPPK.07.01.00-18-0011/17 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla 36 Uczestników projektu „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 roku do godziny 8:00, w następujący sposób: Osobiście, pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Biura Projektu): BD Center sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/KP/2018

Załączniki do zapytania ofertowego