Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na  rozwój przedsiębiorczości:

 

  1. Biznes Plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD). Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu, numer identyfikacyjny wniosku
  2. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu,
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowo – doradczej,
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza. W przypadku nie posiadania takiego dokumentu przez Uczestnika projektu w momencie składania biznesplanu może on zostać dostarczony przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 
  5. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy)
  6. Harmonogram rzeczowo – finansowy Załącznik nr 2 do Regulaminu
  7. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Załącznik nr 3 do Regulaminu
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. Nr poz. 311 z późn. zm.) - Załącznik nr 4 do Regulaminu
  9. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.).