Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Ruszył nowy projekt "DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego ..."

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Termin realizacji: 2017.08.01 - 2020.04.30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska
 

Lider projektu: EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego

Partnerzy projektu: BD Center Spółka z o. o., Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

 

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2020-04-30

 

Cel główny:

Wypracowanie oraz wdrożenie w ramach projektu, przez min. 30 podmiotów w całym kraju, w ciągu 33 m-cy realizacji projektu, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle wypracowywanych w Polsce oraz w Belgii, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku pow. 18r.ż. z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodzieży NEET powyżej 18 r.ż w nabyciu kwalifikacji zawodowych.

 

Grupa docelowa projektu:
- instytucje kształcenia i/lub szkolenia zawodowego (m.in szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, CKU, CKP, KOWEZ, inne) i ich kadra,

- instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego (m.in. Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PUP, Centra Inf. i Planowania Kariery Zaw., Agencje Poradnictwa Zawodowego, OHP, inne) i ich kadra,

- odbiorcy docelowi (K i M, w tym ON: uczniowie 35%/absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zaw. 35% oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu, tzw. "młodzież NEET" 30%).

 

Główne produkty projektu:
Opracowanie 21 narzędzi projektu tj.
- 16 raportów (jeden na każdy region) dla kadry szkolenia i/lub kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego we współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego m.in. z użyciem produktów projektu.
- 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego w placówkach psychologiczno-pedagogicznych , szkołach i placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego., Centach Kształcenia Praktycznego, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa i Poradnictwa Zawodowego pomagające i m w w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 r. ż. oraz młodzież NEET powyżej 18 r. ż.
- narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z odbiorcami docelowymi, które umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań umiejętności klienta, następnie umożliwi zestawienie ich z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli zaproponować  optymalną ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego.
- ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym.