Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Rusza nowy projekt "Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie ....”

Projekt „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” skierowany jest docelowo do  72 osób bez pracy w wieku 30+, zamieszkujących obszar powiatów: przemyski ziemski, lub przeworski, lub lubaczowski, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci:

1) Indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, zakończonych opracowaniem Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestnika/czki;

2) Udziału w grupowym poradnictwie zawodowym;

3) Szkoleń zawodowych związanych z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim (przykładowe kursy: Kurs na prawo jazdy kat.C, lub kat. C+E, lub kat.D plus Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób; Operator wózków widłowych z napędem silnikowym II WJO; Kurs obsługi żurawi HDS; Kurs obsługi podestów ruchomych; Magazynier sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; Blacharz/dekarz; Pomoc kuchenna);

4) Udziału w 6-cio miesięcznych płatnych stażach zawodowych;

5) Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy.

 

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

 

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:

1) Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników;

2) Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu;

3) Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;

4) Pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie;

5) Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników w grupowym poradnictwie zawodowym oraz podczas udziału w szkoleniach zawodowych;

6) Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.

 

Dla kogo?:

Projekt skierowany jest do osób, które jednocześnie spełniają 4 warunki:

1) Nie posiadają zatrudnienia (uczestnikami mogą być zarówno osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, jak i osoby niepracujące i  niezarejestrowane w Urzędach pracy);

2) Ukończyły 30-ty rok życia;

3) Nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia;

4) Posiadają miejsce zamieszkania na obszarze powiatu przemyskiego ziemskiego, lub powiatu przeworskiego, lub powiatu lubaczowskiego.

 

Do projektu zapraszamy zwłaszcza kobiety i/lub osób długotrwale bezrobotne (to jest osoby, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) i/lub osoby, które zakończyły edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, lub niższym (to jest na poziomie: szkoły podstawowej, lub gimnazjum, lub liceum, lub liceum profilowanego, lub technikum, lub technikum uzupełniającego, lub zasadniczej szkoły zawodowej).

 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu planowana jest w styczniu 2018 roku (pierwsza edycja) oraz we wrześniu 2018 roku (druga edycja).

 

Pozostałe informacje:

1) Cele projektu: Zwiększenie, w okresie 09.01.2018–30.09.2019, poziomu aktywności zawodowej 72 osób [40 kobiet; 32 mężczyzn] bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie powiatów: przemyskiego ziemskiego, powiatu przeworskiego, lub powiatu lubaczowskiego, poprzez objecie ich

kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym ucz. proj.:

a) ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;

b) nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;

c) nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;

d) nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy.

2) Planowane efekty projektu: osiągnięcie efektywności zatrudnieniowa min. 49% kobiet i/lub 48% osób o niskich kwalifikacjach i/lub min. 40% osób długotrwale bezrobotnych po opuszczeniu programu.

 

 

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 893 348,31 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 609 346,06 zł.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020