Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Rusza nowy projekt "NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia"

Projekt skierowany jest docelowo do  48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn) bez pracy, które nie kształciły się, ani nie szkoliły się na minimum 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu oraz nie są zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, w wieku poniżej 30 lat, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego, które zostaną objęte wsparciem w postaci programu pn. „Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób młodych”.

 

Program „Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób młodych” obejmie:

1) Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zakończone opracowaniem, lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestnika/czki (obligatoryjnie);

2) Indywidualny Mentoring prowadzony przez doradców zawodowych podczas całej ścieżki rozwoju zawodowego Uczestnika/czki w projekcie(obligatoryjnie);

3) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (tylko dla uczestników, którzy wymagają uzupełnienia/zmiany/nabycia kwalifikacji zawodowych) związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim (przykładowe kursy: Kurs na prawo jazdy kat.C, lub kat. C+E, lub kat.D plus Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób; Operator wózków widłowych z napędem silnikowym II WJO; Kurs obsługi żurawi HDS; Kurs obsługi podestów ruchomych; Magazynier sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; Blacharz/dekarz; Pomoc kuchenna);

4) Udział w 4 miesięcznych płatnych stażach zawodowych (obligatoryjnie);

5) Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy.

 

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

 

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:

1) Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW;

2) Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;

3) Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;

4) Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);

5) Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników w grupowym poradnictwie zawodowym oraz podczas udziału w szkoleniach zawodowych;

6) Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.

 

Dla kogo?:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe  warunki:

1) Nie posiadają zatrudnienia (uczestnikami mogą być wyłącznie osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy);

2) Nie ukończyły jeszcze 30-tego roku życia;

3) Nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia;

4) Posiadają miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego.

5) Nie kształcili się ani nie szkolili się na minimum 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu.

6) Nie stanowią grupy docelowej poddziałania POWER 1.3.1.

 

Rekrutacja do projektu:

Wstępnie rekrutacja do projektu planowana jest w lutym 2018 roku (pierwsza edycja) oraz w czerwcu  2018 roku (druga edycja) w Rzeszowie.

 

Pozostałe informacja:

1) Cele projektu: W okresie 15m-cy zwiększenie szans na zatrudnienie 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn) młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego wyłącznie na obszarze woj. podkarpackiego, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, z których 100% to osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji.

2) Planowane efekty projektu: osiągnięcie efektywności zatrudnieniowa min. 17% uczestników z niepełnosprawnościami i/lub min.48% osób o niskich kwalifikacjach i/lub min.35% osób długotrwale bezrobotnych i/lub min.43% os. nie należących do żadnej z ww. grup, po opuszczeniu programu.

 

 

WARTOSĆ PROJEKTU: 779 051,89 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 656 584,93 zł.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych