Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Aktualności

30 maj

Zapytanie ofertowe pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń"

W związku z realizacją projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nr Projektu: POWR.01.02.01-18-0064/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 18 Uczestników Projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących”.
24 maj

Zapytanie ofertowe nr 1/4.3/BDC/LEAR/2019

W związku z realizacją projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-0029/18-00 z dnia 18 grudnia 2018 r., zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi dotyczącej opracowanie zawartości merytorycznej 6 modułów szkoleń e-learning (3 moduły dla użytkowników projektu i 3 moduły dla NEET Mentorów) wraz z modyfikacją, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
20 maj
09 maj

Zapytanie ofertowe nr LEAR/SIH/2019

Zapraszamy do składania ofert.
04 mar

Przedłużenie rekrutacji do projektu "Zmiana na PLUS"

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" zostaje przedłużona do dnia 31.03.2019 r. Beneficjent zastrzega, iż w przypadku zebrania wymaganej liczby kandydatów do uczestnictwa w projekcie, rekrutacja zostanie zamknięta przed uplywem wskazanego terminu.
20 gru

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/HTP/2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 20.12.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizacją grupowego poradnictwa zawodowego dla 36 Uczestników projektu pn. „Hobby twoją pracą. Kompleksowe wsparcie osób 30+ zamieszkujących województwo podkarpackie".
20 gru

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/PS/2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu ...
12 gru

Zapytanie ofertowe nr 2/HTP/2018

Informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w ramach projektu pn. „Hobby twoją pracą. Kompleksowe wsparcie osób 30+ zamieszkujących województwo podkarpackie” ...
12 gru

Zapytanie ofertowe

Informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w ramach projektu pn. „Ponowny Start II” ...
04 wrz

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NEET/CT/2018

W związku z realizacją projektu „NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nr Projektu: POWR.01.02.01-18-0041/17-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług cateringowych dla 14 Uczestników Projektu „NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia” biorących udział w szkoleniu „Pracownik obsługi biurowej”.